<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Park om de Hoek

De Gezonde Stad i.s.m. gemeente Amsterdam, Studio L A, New Economy en Bloei & Groei

€ 30.000

De Gezonde Stad, Gemeente Amsterdam, Studio L A, New Economy en Bloei & Groei slaan de handen ineen voor het ultieme groene en sociale Park om de Hoek. De stad staat voor vele uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en vooral sociaal welzijn, en buurtgroen is de oplossing. Wij zetten onze ervaringen en expertises in om een breed toepasbaar Park om de Hoek concept neer te zetten, waarbij co-creatie, mede-beheer en private financiering geborgd zijn.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

degezondestad.org