<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Parkstad Recreatieve Productiestad

Annebregje Snijders Architect

€ 5.000

Hoe kan een integrale ontwerpbenadering bijdragen aan een energietransitie, waarbij verschillende ruimtelijke opgaven in onderlinge samenhang worden ingevuld? Parkstad Limburg is het grootste productielandschap van hulpbronnen in Nederland uit de 20e eeuw. Nu de industrie is afgebroken, de mijnen dichtgelegd en afgedekt met ''groen'' zijn veel sporen vernietigd en is een gefragmenteerd landschap wat rest. De locatie Parkstad is een potentie op zichzelf. De kracht ligt in de unieke combinatie van stedelijkheid en landelijkheid. Nabijheid van het groen is altijd aanwezig, maar hoe kan het gebruikt worden? Dit ontwerpend onderzoek richt zich op gemeenschappelijkheid in ruimtelijke doelen. Het biedt de kans - door het perspectief te draaien en het gemeenschappelijk groen als kern te zien - over gemeentegrenzen heen te denken zowel fysiek ruimtelijk als ook sociaal cultureel en te zoeken naar een gedeelde identiteit.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

annebregjesnijders.nl