<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Partizan Publik

€ 75.000

De Ambassade van de Noordzee wil de zee in al haar diversiteit emanciperen tot volwaardige politieke speler via collectieven van mensen en nietmensen.
Uitgangspunt is dat diversiteit van leven in het belang is van al het leven. De Noordzee is van zichzelf, en dient in het belang van het leven in en rond de zee effectief politiek gerepresenteerd te worden. De Ambassade van de Noordzee is op 1 juni 2018 opgericht aan het Lange Voorhout 19 in Den Haag, en ontstaan als casus van het Parlement van de Dingen. Het komend jaar staan drie casussen centraal: over de relatie mens-paling (vanuit Amsterdam), geluid in de zee (vanaf Texel) en de Deltawerken (vanuit Middelburg en Zeeland). Gekoppeld aan deze casussen vindt er een programma plaats op de Technische Universiteiten en Universiteit Wageningen. Daarnaast organiseert het platform onder meer een publieksprogramma en verricht het onderzoek naar het imago van de Noordzee bij Nederlands publiek. Bij het programma zijn inwoners, ontwerpers, kunstenaars, biologen, juristen en beleidsmedewerkers betrokken. Voorbeelden van partners zijn OnsOosterschelde, Stichting Internationale Spinozaprijs, Stichting De Noordzee en Nyenrode Business Universiteit.

website

theparliamentofthings.org