<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Tentoonstelling

Peace by Design

MUST Stedebouw

€ 18.175

Ontwerpbureau MUST is door het Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum in New York uitgenodigd om gezamenlijk te werken aan een onderdeel van de tentoonstelling Designing Peace. Deze tentoonstelling opent in het voorjaar van 2022. Het brengt ontwerpen vanuit de hele wereld samen die allen op unieke wijze laten zien hoe ontwerpers zich samen met gemeenschappen, individuen en NGO's inzetten om blijvende vrede te creëren. Startblok Elzenhagen is een tijdelijk huisvestingsproject in Amsterdam Noord, geïnitieerd door Woonstichting De Key en Eigen Haard in nauwe samenwerking met MUST. Hier leven Nederlandse jongeren samen met jonge statushouders. Het voorziet in betaalbare woningen voor jongeren die op zoek zijn naar een plek in de stad, sociaal geëngageerd zijn en die actief willen werken aan het creëren van een mooie, gezonde en veilige leefomgeving. Het ontwerpbureau schrijft hierover: “Dit is van groot belang voor iedereen, omdat we ook de komende decennia nog grote groepen vluchtelingen en migranten passende huisvesting moeten bieden, als duurzame start in onze samenleving.” Het museum wil samen met MUST onderzoeken hoe het ontwerp en het doel van Startblok Elzenhagen op een aansprekende en prikkelende manier tot leven gebracht kan worden in de tentoonstelling. De samenwerking en tentoonstelling biedt MUST naar eigen zeggen een unieke kans om te reflecteren op en feedback te ontvangen over het ontwerp van Startblok Elzenhagen. Het ontwerpbureau beoogt de opgedane kennis hiermee over te dragen op een breed publiek. Het onderzoek start in september 2021 en de tentoonstelling opent in februari 2022.

website

www.must.nl