<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Peel Natuurdorpen

Werkend Landschap i.s.m. Peter Hermens, gemeente Landerd, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, Boekel, Uden, Waterschap Aa & Maas, provincie Noord-Brabant, Testlab nieuwe natuur en klein wonen, Instituut Maatschappelijke Innovatie, Tiny House Nederland en G

€ 29.900

Landschapslandbouw: klein wonen in nieuwe natuur op boerenland. Voor het Peel Natuurdorpen project is het agrarische landschap het vertrekpunt en het woningvraagstuk is daarin integraal meegenomen. Dit initiatief geeft een nieuwe betekenis aan wat een boer kan doen als woonbosbeheerder en landschapsvernieuwer. Het vitale dorp van de toekomst krijgt een innige band met het buitengebied en dat is hard nodig om bestaande barricades te doorbreken! Wonen, landbouw en nieuwe natuur vormen een totaal ander landschapsbeeld voor de Peel: een landschap waar maïs, lelies, grote stallen en bieten plaats maken voor bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland met koeien.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

werkendlandschap.nl