<
toekenningen

Gamefonds → Game

Perloo

Perceptor

€ 18.297

Perloo is een ontdekkingsreis waarin de iPhone een brug vormt tussen onze wereld en parallelle universums. Natuurwetten worden getart en de speler moet puzzels oplossen om de weg naar de realiteit terug te vinden. Perloo kent geen regels, geen instructies en biedt geen directe hulp aan de speler.

Het Gamefonds is een regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit project was ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

website

www.gamefonds.nl