<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → AV productie

Permissions (A.K.A. Loving with Both Hands)

Marianna Larosa

€ 16.000

Initiatiefneemster Marianna Maruyama is al een tijdlang in de ban van het verhaal van het Japanse popidool Yamaguchi Momoe, die abrupt op 21-jarige leeftijd haar carrière stopzette en nooit meer een publieke vertoning heeft gegeven. Geïnspireerd op het verhaal van Momoe is het project 'Permissions' een verkenning van onderzoeksvragen zoals het ethisch verzamelen van data, privacy en de verwachtingen van genderrollen. Het eindresultaat is een interactieve audiovisuele performance waar het publiek actief aan deelneemt en hun mobiele telefoons worden ingezet als een artistiek medium. Audio, afbeeldingen en videoberichten worden tijdens de performance via de telefoon naar andere deelnemers verzonden. Maruyama werkt voor dit project samen met Yiannis Tsirikoglou (programmer), Mirko Tobias Schäfer (adviseur, Utrecht Data School) en Heather Connely (promoter, University Lincoln).

website

www.mariannamaruyama.com