<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Tentoonstelling

Peter Pontiac in Madrid

Gert Jan Pos

€ 7.500

De Nederlandse graphic novel Kraut, getekend en geschreven door de in 2015 overleden Peter Pontiac, verschijnt in 2019 in het Spaans. De lancering van de Spaanstalige uitgave, geïnitieerd door Gert Jan Pos wordt gedragen door een tentoonstelling in Museo ABC in Madrid, een instituut dat gespecialiseerd is in illustratie. Gert Jan Pos onderzoekt samen met Museo ABC de randvoorwaarden om te komen tot een geslaagde beeldselectie, een goed tentoonstellingsconcept en de optimale presentatie van het werk van de tekenaar. De tentoonstelling opent na de zomer van 2019 en duurt naar verwachting drie tot vier maanden. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheden om de tentoonstelling naar Nederland en andere landen te brengen vanaf 2020.