<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Pilot Curator of Digital Content

Kunsthalle Amsterdam

€ 7.500

Kunsthalle Amsterdam vraagt een startsubsidie aan voor een pilot waarbij gewerkt wordt met een Curator of Digital Content die onderdeel uitmaakt van het artistieke team en zorgdraagt voor 'kunsthalleamsterdam.nl'. De pilot is een doorlopend onderzoek waarbij research, vorm en inhoud versmelten en er een verband wordt gelegd tussen technologie, cultuur, ecologie en feminisme. De Curator of Digital Content zorgt voor analyse, reflectie en context van het digitale programma en spreekt vanuit een eigen tone-of-voice en op persoonlijke titel. Vier kunstenaars krijgen van de curator de opdracht om nieuwe online werken te maken, binnen de pilot zijn dit Amalie Smith, Hildur Hakonardottir, Jonathan Reus en Mette Clausen. Het werk van Jonathan Reus wordt tijdens Museumnacht Amsterdam gepresenteerd in VondelCS. Het Vlaamse kunstmagazine H ART magazine zal twee werken tonen op zijn website. De startsubsidie zal worden ingezet voor het onderzoeken van de vorm, inhoud en toekomstbestendigheid van de functie van Curator of Digital Content. De startfase wordt tevens aangewend om internationale samenwerkingspartners te zoeken voor zowel de coproductie van de werken in opdracht als voor de functie van Curator of Digital Content.