<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Website / applicatie

Plaatsen van Verbeelding Longread

Lara Voerman

€ 12.141

Met het eerder door het Stimuleringsfonds ondersteunde project 'Plaatsen van Verbeelding' onderzochten ontwerper Joost Emmerik en architectuurhistoricus Lara Voerman de representatie van lokale landschappen in tuinen en openbare ruimten. Centraal daarin staan projecten die een sterke associatie oproepen met een bepaald landschap, doordat het verschaald, geabstraheerd of schijnbaar ongewijzigd getransplanteerd is naar de tuin of de openbare ruimte. In deze laatste fase van het project wil de aanvrager de resultaten van het onderzoek als een 'longread' op internet te publiceren: een vrij toegankelijke website, waar makkelijk verbanden met achtergrondinformatie gelegd kunnen worden en waar beeld en tekst tot hun recht komen, met teksten die zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen zijn. Er is gekozen voor een toegankelijke en laagdrempelige website die aansluit bij de beoogde doelgroep van studenten.