<
toekenningen

Plastic Lab (Plastic opnieuw plastic)

DHEVAK

€ 25.000

De behoefte om beter om te gaan met plastic is groot in Emmen en veel partijen zijn bij deze opgave betrokken. Saamhorigheid ontbreekt echter en de partijen werken in ongelijke relaties met elkaar samen wat niet constructief is. Om dit te veranderen wil een divers team van ontwerpers van DHEVAK, gemeente Emmen, lokale ondernemers en onderwijsinstellingen Drenthe College en Hondsrug College op een fysieke locatie een stadslab starten. Binnen het stadslab worden activiteiten georganiseerd om ontmoeting, innovatie en inspiratie te faciliteren. Zo organiseert het team circulaire netwerkborrels en thematische lezingen. Daarnaast worden er mini-hackathons georganiseerd waar gemengde groepen op basis van vraagstellingen vanuit de gemeenschap ideeën ontwikkelen. Doel van het stadslab is om tot oplossingen te komen die bijdragen aan het verminderen van plastic zwerfvuil en het terugdringen van vervuiling in het opgehaalde plastic afval. Ook wil het stadslab de bewustwording rond plastic als potentiële en waardevolle grondstof vergroten en innovatie op dit thema aanjagen binnen de lokale economie.