<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Presentatie

Plastics in Modern Movement Buildings. Conservation and (Re-)design of Synthetic Building Components

Stichting Docomomo Nederland

€ 5.000

Stichting Docomomo Nederland wil de verwering van synthetische bouwmaterialen in het erfgoed van de moderne tijd door middel van het seminar 'Plastics in Modern Movement Buildings. Conversation and (Re)-design of Synthetic Building Components' internationaal onder de aandacht brengen. Tijdens de moderne tijd werden veel kunststoffen geïntroduceerd, die op specifieke wijze en vaak seriematig werden geproduceerd. Door de leeftijd van de gebouwen ontstaan nu urgente vragen naar functie, onderhoud, restauratie en conservatie van deze grote gebouwde voorraad, terwijl er nog weinig kennis op dit specifieke deelgebied bestaat. Stichting Docomomo Nederland neemt het initiatief om dit actuele thema tijdens het seminar samen met architecten, historici en beleidsmakers te verkennen. Ze wil zo een bijdrage leveren aan de probleemdefinitie, mogelijke interventie-strategieën ontwikkelen en vervolgonderzoek initiëren met als doel dit bijzondere moderne erfgoed te behouden.

website

www.docomomo.nl