<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Platform GRAS

€ 78.500

Het Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw (GRAS) wil een zo breed mogelijk publiek betrekken bij het gesprek over stad en landschap in en rond de stad Groningen. De aanvraag omvat een collectie van zes onderdelen uit het Basisprogramma van GRAS voor het jaar 2020. Woningmarkt, klimaat, energietransitie, openbare ruimte, goed opdrachtgeverschap en de invloed van 'geld' op de kwaliteit van onze leefomgeving zijn de hoofdthema's. Het platform streeft naar doorwerking op de ruimtelijke (beleids)praktijk: van de nieuwe gemeentelijke woonvisie en de opschaling van de omgevingsvisie The Next City naar de volledige (nieuwe) gemeente tot de versterkingsoperatie en het door het Nationaal Programma Groningen geïnitieerde Toekomstbeeld 2040 voor de provincie Groningen. GRAS vraagt aandacht voor de rol die het ontwerp kan spelen bij de bovengenoemde opgaven. GRAS werkt samen met andere (culturele) partners: van Atelier Stadsbouwmeesters en het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK) tot Performing Arts Festival Noorderzon en het Groninger Forum. Daarnaast is ook de Groninger vakgemeenschap zelf een essentiële partner: architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en andere 'stadmakers'.

website

www.platformgras.nl