<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Platform GRAS

€ 73.000

GRAS organiseert het gesprek over de (kwaliteit) van de Groninger leefomgeving. Door de aanstaande fusie van Groningen met de omliggende gemeenten Ten Boer en Haren groeit het werkgebied. In 2019 zal het nieuwe gebied verkend worden, niet alleen vanuit stedelijk perspectief maar vanuit het perspectief van de nieuwe gemeente. Via diverse programmaonderdelen verkent GRAS de Groninger leefkwaliteit, pleit het voor samenhang en omarmt het The Next City en de wijkvernieuwing als een integrale ontwerpopgave. Hierbij voedt de Stadsredactie in woord en beeld het gesprek over de Groninger leefomgeving met de vernieuwde GRAS website als belangrijkste platform. In 'Radio waar ben ik?' worden kansrijke plekken in Groningen bezocht. Met een diverse groep Stadmakers worden ter plekke kansen in kaart gebracht. De Peilstok is de werktitel van een live magazine waarin de ontwikkeling van Groningen kritisch worden gevolgd. In de Next City Ateliers verkent GRAS met multidisciplinaire ontwerpteams ruimtelijke thema's en locaties die nog onvoldoende op het netvlies staan. Het Boumasymposium omarmt de wijkvernieuwing als een integrale ontwerpopgave en vraagt aandacht voor bestaande waarden en ruimtelijke kwaliteiten in de wijken de Wijert, Selwerd, Beijum en de Indische buurt De Hoogte. Tot slot organiseert GRAS de Urban Tour met een breed publiek de nieuwe gemeente Groningen.

website

www.platformgras.nl