<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Website / applicatie

Platform Wederopbouw Rotterdam

Platform Wederopbouw Rotterdam

€ 30.000

Platform Wederopbouw Rotterdam wil een virtueel museum over de wederopbouw van Rotterdam realiseren. Met foto's en verhalen over gebeurtenissen, gebouwen en mensen willen zij de periode van de wederopbouw tot leven brengen. Via hun website, rondleidingen, lezingen en andere activiteiten wil het Platform inwoners, bezoekers, betrokkenen en liefhebbers van Rotterdam de informatie laten ontdekken. De aanvraag betreft het creëren van online content voor het virtuele museum. Dit museum richt zich niet alleen op het inzichtelijk maken van architectuurhistorische kennis, maar ook op het ontsluiten van informatie op cultuurhistorisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Voor de ontwikkeling van de content werkt Platform Wederopbouw Rotterdam samen met een reeks gemeentelijke organisaties, musea, stichtingen en bewoners. Naast het bundelen en delen van kennis op één plek wil Platform Wederopbouw Rotterdam met het virtuele museum een bijdrage leveren aan de bewustwording van de wederopbouwgeschiedenis van de stad. Het project beoogt ook een bijdrage te leveren aan bredere vraagstukken in de stedelijke ontwikkeling en de vraag hoe cultureel erfgoed levend kan worden gehouden.

website

www.wederopbouwrotterdam.nl