<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

PLAY!

Stichting nai010 uitgevers

€ 24.098

Voor het project PLAY! wordt er gewerkt aan een gelijknamige publicatie waarin de ontwikkeling van speelplaatsontwerp in de afgelopen 40 jaar wordt gedocumenteerd om geleerde lessen in te zetten voor een discussie over de toekomst van speeltuinen in de stad. Terwijl het stimuleren van spel volgens de aanvrager belangrijk blijft en de urgentie om deze openbare ruimte in te zetten voor klimaatmitigatie en biodiversiteit groeit, stelt ze dat er nog weinig aandacht wordt besteed aan de complexiteit van het ontwerp, waardoor het vaak niet integraal wordt benaderd.

website

www.nai010.com