<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep fase 2

PLAY CITY

Network of Research & Architecture (NoRA)

€ 54.920

Network of Research and Architecture (NoRA) richt zich samen met Marokkaanse partners op het transformeren van verlaten en verwaarloosde openbare ruimtes in de stad Rabat tot productieve plekken. Het team richt zich op de kleine ruimtes, in het hart van woongemeenschappen waar bewoners gemakkelijk naar toe kunnen. Door gemeenschappelijke programma's gericht op spelen, leren, eten, sport, kunst en cultuur beoogt het team de plekken te transformeren tot een 'urban living room' en een platform voor zelfexpressie. Het team verwacht dat de bewoners zich hierdoor ook meer verbonden zullen voelen met de plek. Het project richt zich vooral op jongeren en vrouwen, en het creëren van veiligheid is daarom een belangrijk aspect in het ontwerp.

De vervolgfase bestaat uit een pilotproject op één van de negen geïnventariseerde plekken uit de startfase. De activiteiten bestaan uit: 1) een pilotsite selectie, 2) een ruimtelijke en sociale analyse, 3) het opstellen van een programma samen met curatoren en de lokale gemeenschap, 4) het ontwerpproces in samenwerking met de stakeholders, 5) publieke presentaties en 6) de constructie en implementatie van het project. In najaar 2019 wordt de pilot gelanceerd als één van de locaties van een cultureel festival. Partners in het ontwerpproces zijn Ester van de Wiel en Dr. Khadija Karibi en drie studenten van de Architectuur School in Rabat. Voor het cureren van het programma worden l' Atelier de l'Observatoire en Kulte Gallery betrokken. Ook werkt het team samen met de afdeling stadsplanning van de gemeente en een financieel investeerder voor de pilotconstructie.

Meer informatie over fase 1

website

www.nora.global