<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 3

PLAY CITY

Network of Research and Architecture (NoRA)

€ 20.000

Network of Research and Architecture (NoRA) richt zich samen met Marokkaanse partners op het transformeren van verlaten en verwaarloosde openbare ruimtes in de stad Rabat tot productieve plekken. Het team richt zich op de kleine ruimtes, in het hart van woongemeenschappen waar bewoners gemakkelijk naar toe kunnen. In de vorige fase beoogde het team een realisatie van een pilotproject op een van de onderzocht locaties Yacoub El Mansour. Hiervoor is een ontwerp gemaakt voor een installatie in de openbare ruimte met als doel deze ook daadwerkelijk te bouwen.

Deze follow-up fase bestaat dan ook uit een missie om de Wali en andere besluit makers te ontmoeten, te inspireren en te overtuigen om vervolgens de benodigde vergunningen en autorisatie te verkrijgen om het project te realiseren. Het team ontwikkelt een tweetalig gedrukt Manifest (Arabisch / Engels) waarin de resultaten van het ontwerpend onderzoek en de reflectie hierop wordt gedeeld. Daarnaast creëert het team een digitaal platform dat een link legt met het Manifest en extra digitale media bevat, zoals een reeks time-lapse van openbare ruimtes en video-opnames van een rondetafel met kunstenaars, culturele organisaties en schrijvers. Tot slot, bouwt het team drie mock-ups van tijdelijke installaties voor één tot drie locaties om te laten zien wat goedkope en snelle interventies kunnen betekenen in de openbare ruimte. Deze worden samen met het Manifesto tijdens een cultureel festival in Rabat gepresenteerd.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1

website

www.nora.global