<
toekenningen

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Playgrounds 2021-2024

€ 1.400.000

Onder voorwaarde toegekend, € 350.000 per jaar gedurende vier jaar

Playgrounds is een onafhankelijk, internationaal georiënteerd platform voor de post-digitale beeldcultuur van het bewegend beeld. De organisatie werkt vanuit Noord-Brabant, maar is actief in heel Nederland en daarbuiten. De activiteiten vinden onder meer plaats in Breda, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Berlijn. Belangrijke partners zijn onder meer Savage/Procreate (Australië), Wacom International (Nederland/Duitsland), MSi (Nederland/Duitsland), AKV St Joost (Den Bosch/Breda) en Submarine Channel (Amsterdam).

Playgrounds is een innovator en verbinder tussen makers, talenten en industrie. De organisatie spant zich in om nieuwe en relevante ontwikkelingen op het gebied van bewegend beeld (animatie, illustratie, film, games, digitale kunst en interactief bewegend beeld) te stimuleren en een structureel fundament te geven. Dit doet Playgrounds in een internationale, toegankelijke en hybride/transdisciplinaire context.

Playgrounds stelt zich ten doel de kijk op beeldcultuur te verbreden en te verdiepen. Playgrounds reflecteert op de bestaande beeldcultuur en kijkt vooruit naar de toekomstige ontwikkelingen, waarbij ze de discussie en wrijving bewust opzoekt. De organisatie is een voorvechter van de ontzuiling in disciplinair denken en breekt de scheiding tussen genres en hoge en lage beeldcultuur open. Playgrounds bespreekt de huidige zichtbare en (nog) onzichtbare ontwikkelingen van de internationale beeldcultuur dan ook in de volle breedte.

Voor de komende periode heeft de organisatie diverse programmalijnen ontwikkeld: 'Aesthetics of the post-digital image', 'The animated body and identity', 'The s(t)imulating story' en 'Ethical narratives'.
Activiteiten voor 2021-2024 zijn onder meer The Art Department (festivals), Blend, Sessions, Expositie/performances, Next en diverse educatieve programma's.

Playgrounds kent een bestuursmodel en onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.


website