<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Pleidooi voor het Niet-Bouwen

RE-ST

€ 20.000

In 1968 stelde architectuurcriticus Geert Bekaert de vraag: Waarom nog architecten? Hij verkende de reële behoeften van mens en gemeenschap, iets wat architectuuronderzoekspraktijk RE-ST ziet als urgent voor hedendaagse architectuur. In hun 'Pleidooi voor het Niet-Bouwen', een tweetalige (Nederlands en Engels) publicatie, roepen zij op slimmer gebruik te maken van het bestaande en niets meer bij te bouwen. RE-ST gebruikt de uitkomsten van haar eerdere onderzoeken, 'De winst van het niet-bouwen' en 'Zwerfruimte', als basis voor deze publicatie. Het doel van de publicatie is onder andere het pleidooi voor de 'niet-bouwcultuur' breder te agenderen in het kader van de Europese bouwstop van 2050. De uitkomsten van het onderzoek dienen ook om tijdens de IABR 2018-2020 de bouwcultuur in de hedendaagse architectuurpraktijk ter discussie te stellen. Het project wordt uitgevoerd door een kernteam van RE-ST, dat bestaat uit architecten Dimitri Minten, Tim Vekemans en Gitte van den Bergh.

website

www.re-st.be