<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

PLEK // plaats maken voor de rechtvaardige stad

Stichting Architectuurcentrum Nijmegen

€ 59.500

Met het jaarprogramma van 2022 wil het architectuurcentrum Nijmegen als open en toegankelijke woonstad op de agenda zetten, stedenbouwkundige principes voor het ontwerp van uitnodigende, vrije ontmoetingsplaatsen onderzoeken en stimuleren, bewoners inspireren om meer eigen initiatief te nemen bij hun woonbehoefte en de inrichting van de stad, en tot slot ontwerpers, beleidsmakers, politici en inwoners uit de regio samenbrengen en hun visie op en ervaring met inclusieve buurten en wijken uit laten wisselen.