<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

Plotting Data: Dramatisation as Data Literacy

Ruben van de Ven

€ 16.260

Bij het maken van datasets worden in de regel ambiguïteit en frictie buiten beschouwing gelaten om de werkelijkheid (be)rekenbaar te maken. Met 'Plotting Data' willen Ruben van de Ven en Cristina Cochior de mogelijkheden verkennen van zogenaamde 'data dramatisations'. Zij verwachten dat dit concept kan worden ingezet om datasets en -visualisaties affectief te maken en zodoende handvatten kan bieden aan burgers voor interventies in steeds meer data-gedreven bestuurlijke beslissingen. Van de Ven en Cochior zullen drie werksessies organiseren met drie verschillende partners; Creative Coding Utrecht, Urban Interfaces en Varia. In deze sessies worden deelnemers uitgenodigd om in co-creatie een aantal interfaces te ontwikkelen die datasets 'leesbaar' maken door middel van 'dramatisations'. Alle kennis wordt verzameld in een web-publicatie die een nieuw perspectief brengt op interventies in dataverzameling en -rechtvaardigheid.

website

rubenvandeven.com