<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → AV productie

Polder TV

Jules van den Langenberg

Met het project 'Polder TV' werken Arne Cornelius Wasmuth en Jules van den Langenberg aan een reeks televisie-uitzendingen, waarbij de schuivende verhouding tussen stad en platteland in Duitsland en Nederland worden aangestipt. De partijen werken samen aan de ontwikkeling van negen 'Polder TV' afleveringen, waarin bij ieder scenario een aanvulling, interventie of aanpassing van een regionaal fenomeen in de gebouwde omgeving, immateriële cultuur of anderzijds wordt uitgelicht. Wasmuth en Van den Langenberg starten het proces met redactionele overleggen om de geschiedenis en oprichting van de locaties te bespreken. De ontwerpers werken samen met een filmproducent aan scenario's waarin regionale gebruiken vanuit een artistiek perspectief worden geregenereerd. De twee initiatieven, opererend vanaf het Duitse en Nederlandse platteland, beogen middels Polder TV de regio's te kunnen vergelijken en nieuwe inzichten te geven over wonen en werken.

website

www.julesvandenlangenberg.com