<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep 2 fase 2

Pomace: Learning Circularity from Olive

Random Works, Zeytince Association/ The Olive Academy in Karaburun

€ 50.000

'Pomace: Learning Circularity from Olive' is een ontwerpend onderzoek naar circulariteit binnen de traditionele unieke praktijk van olijfteelt in de regio Karaburun, Izmir. Het team beoogt meer bewustzijn te creëren voor circulair ontwerp, de link te versterken tussen stad en platteland en globale lessen uit deze intrinsiek circulaire praktijk te halen. Het team uit Nederland bestaat uit de architecten Serdar Aşut en Friso Gouwetor, visual designer Melis Baloğlu en industrieel ontwerper Iris Jönsthövel. Lokale partners zijn: Zeytince Association/ The Olive Academy in Karaburun, Gemeente Karaburun, Emre Gönlügür (Good Design Izmir), industrieel ontwerper Betül Hafizoğlu en documentaire makers Yaman Umut Bilir en Işıkcan Barbaros.

Na vooronderzoek, diverse workshops met de lokale gemeenschap en een publiek symposium, bestaat de vervolgfase uit materiaalonderzoek om het mogelijke gebruik van pomace (het restmateriaal van de olijfteelt) te verkennen. Het materiaal wordt momenteel gebruikt om energie te produceren door het te verbranden. De mechanische en chemische eigenschappen van het materiaal bieden echter mogelijkheden om het materiaal ook op andere manieren te gebruiken. Het team werkt samen met lokale ontwerpers om nieuwe bijproducten te ontwikkelen via een duurzaam en circulair closed-loop systeem. Daarnaast documenteert het team de huidige en traditionele manier van olijventeelt en de circulaire kwaliteiten van de voortdurende tradities voor het ontwikkelen van een documentaire video, boek en online platform. De resultaten worden gepresenteerd op Good Design Izmir en een Nederlands evenement dat later zal worden bepaald.

Meer informatie over fase 1

website

pomace.nl