<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Power of the Press

Jan Hamstra Illustration

€ 7.500

'Power of the Press' is een visueel onderzoek van Jan Hamstra naar de uitvinding van de drukpers, diens gevolgen en de hedendaagse relevantie hiervan. Dit onderzoek raakt aan thema's als massacommunicatie, mechanisering en de plek van een traditioneel ambacht in een digitale wereld. Het onderzoek resulteert in een graphic novel en een museale tentoonstelling.

website

www.janhamstra.com