<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

Prachtbronnen

Kode21

€ 5.000

Kode21, een ontwerpbureau dat zich specialiseert in klimaatoplossingen, onderzoekt hoe de grote vraag naar hernieuwbare energie beantwoord kan worden op een manier die zo min mogelijk weerstand - en zelfs enthousiasme- oplevert. Het uitgangspunt is dat de ontwerpkwaliteit van de energielandschappen zelf onontbeerlijk is, maar ook die van de 'bouwblokken' van hernieuwbare energie (zoals zonnepanelen en windmolens). De aanvrager neemt ook de beslissingsstructuren -die grotendeels gebaseerd zijn op financiële en energie-technische overwegingen- onder de loep. Ze stelt de vraag of er binnen die structuren niet meer waarde aan functies als recreatie, ecologie en schoonheid toegekend moet worden. Kode21 wil daarbij de samenwerking aangaan met een grote diversiteit aan partners. Van lokale en regionale overheden tot landeigenaren, omwonenden, landbouwers, energieleveranciers en fabrikanten van zonnepanelen en turbines. In de opstartfase brengen zij een sterke coalitie bij elkaar, waaronder Urgenda, Vattenfall en TNO.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

website

www.kode21.com