<
toekenningen

Regeling Experiment → Onderzoek

Present by Nature: exploring the cosmology of a leftover land

Matilde Patuelli

€ 10.000

Het experiment Present by Nature: exploring the cosmology of a leftover land behelst een onderzoek naar de stem van de natuur in gebieden waar het zijn aanwezigheid terugwint, met de concrete casus van het havengebied van Schiedam.

website

www.matildepatuelli.com