<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Printmaking in the digital domain

Grafisch Atelier Den Bosch

€ 7.500

Het Grafisch Atelier in Den Bosch wil een digitale omgeving bouwen om zich nadrukkelijk te positioneren als kenniscentrum op het gebied van grafiek. Een online dependance van de ambachtelijke werkplaats biedt volgens de organisatie meer mogelijkheden voor verschillende vormen van (open source) kennisoverdracht, maar ook voor experiment, ontmoeting en reflectie op het medium. Voor de definiëring en ontwikkeling van dit platform is onderzoek nodig. Met behulp van een startsubsidie wordt onder de noemer 'Printmaking in the digital domain' vooronderzoek gedaan op vier terreinen: het inhoudelijk raamwerk en artistieke ambities, de vertaling van een fysieke naar een hybride ruimte, technische mogelijkheden en dialoog met de doelgroep. In werksessies gaat de organisatie in gesprek met experts in de verschillende onderzoeksgebieden.

website

www.gadenbosch.nl