<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

PrintRoom

€ 40.000

Het jaarprogramma 'The Page As Alternative Space' van PrintRoom biedt verschillende perspectieven op artists' publishing als alternatief kunstsysteem. PrintRoom onderzoekt in haar programma collectievorming en archivering, niet-westerse praktijken als alternatief en artistieke- en economische duurzaamheid. Zo stelt het platform vragen als: hoe kan het perspectief van het veld breder en inclusiever gemaakt worden en hoe kan men leren van Do-It-Yourself productie- en presentatievormen van niet-Westerse artistieke 'publishers'? En hoe positioneert artists' publishing zich tussen politiek-activistische en populair-culturele subculturen èn tussen kunstenaarscatalogi en self-publishing in?
Het programma is onderverdeeld in de volgende programma-onderdelen:
1. The Page as Part of the Guerilla Collection Space (over collecties, archieven en bibliotheken)
2. The Page for Outer Space (Publishing Residency & Art Book Fairs)
3. The Page as DIY-Together Space (NETBooks)
4. The Page as Community Space.

website

www.printroom.org