<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

PrintRoom, Rotterdam

€ 30.850

Printroom ziet hernieuwde aandacht voor het kunstenaarsboek onder jonge en experimentele ontwerpers. Deze groep grijpt de trend van 'self-publishing' aan om werk op eigen initiatief en zonder tussenkomst van een opdrachtgever te ontsluiten. Deze publicaties bieden volgens Printroom mogelijkheden voor artistiek onderzoek, interdisciplinaire aanpak en samenwerking. Het jaarprogramma voor 2018 is opgebouwd rondom 5 pijlers:
1. 'The Living Collection/The artist as Archivist', dat een onderzoek naar de notie van de bibliotheek als archief en drager van het collectieve geheugen behelst;
2. 'Netbooks', een publicatieserie waarin strategieën voor onafhankelijk publiceren wordt onderzocht;
3. 'Publishing Residency', een kennisuitwisseling met kunstenaars en ontwerpers;
4. 'Artbook Fairs', met presentaties op verschillende (inter)nationale beurzen; en
5. 'Printroom Core', een programma met presentaties, booklaunches en workshops rondom de eigen collectie. Partners zijn onder andere, Centre des Livres d'Artistes (FR), de Appel, Boijmans Van Beuningen, Woem, Witte de With en University of the Arts (Bremen).

website

www.printroom.org