<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Aliki van der Kruijs

Aliki van der Kruijs

€ 7.500

Ontwerper Aliki van der Kruijs bevraagt en verbeeldt in haar werk de relatie tussen mens, natuur, kleur en ruimte. Hierbij ligt de focus op het medium textiel. In de afgelopen jaren heeft ze vanuit zichzelf voornamelijk onderzoeksprojecten geïnitieerd en residenties gedaan. Door vragen van buitenaf heeft ze ook toegepast werk gemaakt en de architectonische context afgetast. Nu wil Aliki van der Kruijs beter bepalen hoe de balans tussen eigen initiatieven en vragen van buitenaf moet zijn en welke ontwikkelingen er nodig zijn om een financieel rendabele studio te runnen. Daarbij wil ze onderzoeken waar haar krachten liggen en hoe ze door efficiënter samen te werken en leiding te geven tot een organisatiestructuur kan komen waarmee ze haar studio kan blijven ontwikkelen. Aan haar professionaliseringstraject werkt ze samen met de coaches Marcel de Groen en Pieter Kool. Naast het coachingstraject wil ze haar vaardigheden van 3D-tekenen en textielfotografie uitbreiden. Hiermee beoogt ze nieuwe tools te ontwikkelen om haar werk te representeren en te visualiseren, wat de communicatie met huidige en toekomstige opdrachtgevers kan bevorderen.

website

www.alikivanderkruijs.com