<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Professionalisering Amateur Cities

Amateur Cities

€ 7.500

Amateur Cities is een platform dat de sociale en politieke aspecten van de stad onderzoekt en het multidisciplinaire discours over stedelijke kwesties bevordert. Hiervoor organiseert het platform workshops, debatten en andere activiteiten. De professionalisering van het platform is gericht op het uitlijnen van de positionering, business en communicatie strategie. Het platform wil een langetermijnvisie ontwikkelen dat leidt tot het opbouwen van een duurzame organisatie. In het voorstel gaat het platform in op drie aspecten. Verbetering van de positionering door de aanscherping van het verhaal over wie ze zijn en wat ze doen. Daarnaast richt het platform zich op de ontwikkeling van een duurzaam businessmodel door het identificeren van nieuwe mogelijkheden van inkomstenbronnen en waardoor ze hun missie en visie beter kunnen verwezenlijken. Ook onderzoekt het platform een communicatiestrategie om nieuwe doelgroepen, medewerkers en relevante partners uit verschillende disciplines te betrekken.

website

amateurcities.com