<
toekenningen

Professionalisering Arnout Meijer

Arnout Meijer

Ontwerper Arnout Meijer wil zijn praktijk verder ontwikkelen door het schrijven en publiceren van recensies en essays over design. Afgelopen jaren is Meijer deze ontwikkeling zelf gestart door verschillende schrijfcursussen en een theoretische opleiding te volgen. Met het professionaliseringstraject wil hij vakkundige ondersteuning zoeken om teksten te produceren en te (laten) publiceren en zo het design vakgebied stimuleren tot een productief kritisch discours. Dr. Niall Martin zal de inhoudelijke onderzoeken begeleiden en schrijfcoach Ingrid Hoogervorst zal Meijer's teksten redigeren. De resultaten zullen voorgelegd worden aan acht verschillende design critici, waaronder Timo de Rijk, Jeroen Junte en Arjen Ribbens. Daarnaast zullen er interviews afgenomen worden over de rol van reflectie in design, welke worden uitgewerkt in een publicatie.

website

www.arnoutmeijer.nl