<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Atelier NL

Atelier NL

€ 7.500

Sinds 2006 werken Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck samen als ontwerpstudio Atelier NL. Binnen hun praktijk staat het onderzoek naar en analyse van de aarde, en alles wat deze voortbrengt, centraal. Zo verwerkt Atelier NL ruwe grondstoffen zoals klei, zand of zwerfvuil tot betekenisvolle objecten. Met de subsidiebijdrage gaat Atelier NL enerzijds de individuele kwaliteiten van beide ontwerpers onder de loep nemen, en anderzijds het label Atelier NL scherper positioneren en verder uitbouwen. Hieraan wordt gewerkt samen met een strategisch communicatiebureau. Daarnaast wordt de website aangepakt en uitgebreid met een webshop om betere zichtbaarheid te bieden aan zowel de producten als activiteiten van Atelier NL. Ondertussen ontwikkelt Atelier NL het platform Earth Alchemy Factory, dat co-creatie moet stimuleren en kennisuitwisseling op het gebied van ontwerp en productie bevordert en samenbrengt door exposities, rondleidingen, lezingen en workshops te intiteren.

website

www.ateliernl.com