<
toekenningen

Professionalisering (A)WAKE

(A)WAKE, een cultureel instituut in wording die een veilige ontwikkelingsplek voor jonge makers in kwetsbare posities wil maken, heeft in tijden van COVID-19 een nieuwe betekenis gekregen. (A)WAKE vind het belangrijk om zich kritisch te blijven verhouden tot de kwetsbare positie van gemarginaliseerde groepen binnen het culturele veld en ontwerpveld. In samenspraak met vijf experts zullen zij om die reden een duidelijk beleid ontwikkelen rondom inclusie, veiligheid en verantwoordelijkheid die een eerlijke reflectie is van de organisatie, (omgangs-)cultuur en achterban.