<
toekenningen

Professionalisering Bastiaan de Nennie

Door te reflecteren op zijn praktijk en projecten van de afgelopen zes jaar wil Bastiaan de Nennie drie pijlers uitkristalliseren met coaches om een stabieler en langer termijn plan voor zijn studio op te zetten, die een basis vormen voor acquisitie en toekomstige projecten. De eerste pijler is het produceren van maatschappelijk gemotiveerd werk in opdracht, met coach Tina Farifteh. De tweede pijler is het verder aansluiten bij de kunstmarkt en museale wereld, in samenwerking met coach Annemartine van Kesteren. En de derde pijler is ondernemerschap, met coach Rodolfo Groenewoud. Hiermee heeft Bastiaan de Nennie het doel om de volgende punten te realiseren: een goede inhoudelijk positionering van zijn artistieke praktijk, een uitgewerkte positioneringsstrategie, en een duidelijk plan om doelgroepen voor alle drie de pijlers van zijn studio effectief te benaderen en te bedienen.