<
toekenningen

Professionalisering BCXSY

€ 7.500

Creatieve vrijheid is een van de fundamenten van BCXSY, het ontwerpbureau van Boaz Cohen en Sayaka Yamamoto. BCXSY hecht bovendien veel waarde aan samenwerken. Dat is namelijk de manier om nieuwe plaatsen, culturen, materialen en technieken te ontdekken, en eindeloze inspiratie op te doen. Door experimenten en de uitwisseling van kennis, vaardigheden en gedachten is BCXSY in staat geweest om authentieke, innovatieve en vaak onverwachte resultaten te bereiken, wat zonder samenwerking niet was gelukt. Maar door covid-19 zijn de omstandigheden drastisch veranderd; ook in de onderlinge samenwerking omdat de lockdown de gelegenheid bood te reflecteren op eigen behoeften. BCXSY wil daarom nu een duurzame langetermijnstrategie ontwikkelen. Hiervoor zullen drie adviseurs worden betrokken: Ernst van Dijk om te reflecteren op de interne balans en de positionering van de studio in het Nederlandse ontwerpveld, Tony Chambers voor de reflectie op gemaakt werk en het opnieuw definiëren van de waarden en boodschap van BCXSY en Yoko Choy met het oog op de potentie van de specifieke markten van China en Zuidoost-Azië.

website

www.bcxsy.com