<
toekenningen

Professionalisering Bureau Europa

Bureau Europa

€ 12.500

Bureau Europa is in 2013 ontstaan uit het NAiM, de dependance van het Nederlands Architectuurinstituut. De instelling biedt als presentatie- en netwerkorganisatie tentoonstellingen, lezingen, debatten en andere activiteiten op het gebied van architectuur en vormgeving vanuit een sociaal maatschappelijke invalshoek. Daarbij richt de instelling de blik primair op Europa en de Euregio en de daaraan verbonden sociale en maatschappelijke agenda.
Bureau Europa staat aan de vooravond van een nieuwe beleidsperiode waarbij er sterk wordt ingezet op talentontwikkeling en publieksbenadering. Middels het professionaliseringstraject wil de organisatie met een drietal trajecten de basis van Bureau Europa verstevigen om de ambities te kunnen volbrengen. Het is plan is gericht op een aantal basiselementen: een doelgroepenonderzoek, een communciatieplan en plan voor optimaal gebruik van de ruimte.
Deze aanvraag richt zich op drie vragen:
1. Wie zijn de doelgroepen en hoeveel mensen kan Bureau Europa bereiken?
2. Hoe richten we het beste onze communicatie in?
3. Op welke manier gebruiken we optimaal de locatie?
Om de bezoekersgroepen in beeld te krijgen gaat Bureau Europa in 2020 met de Universiteit Maastricht een onderzoek opzetten naar de publieksgroepen en het potentieel van het bereik.
Daarnaast werkt Bureau Europa samen met PeperOffice, een communicatiebureau dat zich inzet voor diverse culturele partijen voor zowel begeleiding als uitvoering van communicatiestrategie.
De begeleiding vanuit Peperoffice richt zich op het communicatieplan, de persbenadering en
maximaliseren van het instrumentarium. Tot slot onderzoekt de organisatie hoe de eigen ruimte het beste kan worden ingedeeld. Bureau Europa wil kijken welke modellen het meest geschikt zijn om het publiek ruimte te bieden voor haar activiteiten. Voor deze verkenning wordt een workshop en kennissessie opgezet met reeds betrokken architecten zoals Jo Coenen (initiatiefnemer), Herman Verkerk (interieur) en Maurer United Architects (architecten van de verbouwing van de Muziekgieterij / Timmerfabriek) in samenwerking met enkele experts uit o.a. de reisbranche, museumwereld, onderwijs en de horeca.

website

www.bureau-europa.nl