<
toekenningen

Professionalisering Bureau LADA

Bureau LADA

Bureau LADA is een multidisciplinaire ontwerpstudio met een focus op architectuur. Momenteel is het bureau actief in Europa en Afrika en test de praktijk de sociale capaciteit van de discipline door middel van performatieve en gebouwde interventies. Als architect en stedenbouwkundige werkt Lada Hršak samen met professionals uit de domeinen ecologie, wetenschap, kunst, erfgoed en sociologie. Hršak wil het momentum van haar tweejaarlijkse Towerhouse projecten gebruiken om haar samenwerkingsverbanden en methodieken te optimaliseren en duurzame praktijkdoelstellingen voor de komende tien jaar te formuleren. Samen met Rory Hyde, Kathy Waghorn, Roel van Herpt en het feedForward-team zal er gewerkt worden aan een aangescherpt operationeel bedrijfsmodel dat past bij de identiteit van de praktijk, een communicatiestrategie gericht op nieuwe samenwerkingen en opdrachtgevers, het definiëren van nieuwe allianties, het stroomlijnen van financiële structuren en het formuleren van een lange termijn bedrijfsvisie.

website

ladahrsak.com