<
toekenningen

Professionalisering Buro Now

Buro Now heeft een duidelijke ambitie op het vlak van duurzaamheid, maar doordat veel projecten zijn weggevallen als gevolg van covid-19 hebben zij te weinig vooruitgang kunnen boeken. Hun doel is om de komende tijd een inhaalslag te maken en van Buro Now een relevante duurzame designpartner te maken met een eigen werkmethode op inhoudelijk, bedrijfsmatig, en communicatief vlak. Hiervoor zullen ze inzicht en kennis vergaren door middel van eigen onderzoek en met adviseurs (Material District, Boomlyn, Horizon Projecten) en delen van deze resultaten binnen hun werkveld.