<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Catelijne van Middelkoop - Strange Attractors Design

Catelijne van Middelkoop - Strange Attractors Design

€ 7.500

Vanuit haar fascinatie voor de invloed van digitalisering en technologie op ontwerpprocessen van het grafische vakgebied werkt Catelijne van Middelkoop samen met Ryan Pescatore Frisk sinds 2001 onder de naam Strange Attractors aan tal van zelf-geïnitieerde onderzoeksprojecten en ontwerpopdrachten. Met het professionaliseringstraject wil ze een persoonlijke verdiepingsslag maken en haar ontwerppraktijk verduurzamen. Onderdeel hiervan is hands-on ontwerpend onderzoek dat ingaat op de veranderende rol van de ontwerper en de mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen tussen mens en machine. Bij het eerste experiment, 'A Vorkurs for Machines', ontwikkelt ze in samenwerking met computerwetenschappers dr. Doris Aschenbrenner, prof. Elisa Giaccardi van Post en dr. Maarten Wijntjes van TU Delft een Bauhaus geïnspireerd 'Vorkurs' voor een aspirant-kunstenaar en robot genaamd Bob Rob. Met dit experiment wil ze verkennen welke beschouwende maar ook sturende rol is weggelegd voor ontwerpers in de 'nieuwe' wereld en welke rol ontwerponderwijs daarin speelt. Daarnaast wil ze reflecteren op het schrijfproces van het onderzoek en de stilistische vorm van wat, waar en wanneer te publiceren om haar positionering te versterken. Bij het traject betrekt Catelijne van Middelkoop experts uit verschillende vakgebieden, waaronder universitair hoofddocent bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science Felienne Hermans, machine learning expert bij de Publication Station van Willem de Kooning Academie Rotterdam Arjen Suijker, curator van Bauhaus Archive Berlin Esther Cleven, lector Design bij KABK Alice Twemlow, lector van Product & Interior Design bij ArtEZ Jeroen van den Eijnde en lector Big Data bij Fontys Hogeschool ICT Gerard Schouten.

website

www.strangeattractors.com