<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Conny Groenewegen

Conny Groenewegen

€ 7.500

Na een lange tijd haar werkpraktijk opgebouwd te hebben binnen de mode, ziet Conny Groenewegen mogelijkheden voor het verbreden van haar praktijk door haar kennis en expertise in te zetten binnen andere disciplines. Groenewegen is namelijk van mening dat haar werkwijze, materiaalonderzoeken en -experimenten geïmplementeerd kunnen worden binnen (interieur)architectuur. Zo ziet zij haar ontwikkelde textielverbindingen doorontwikkeld worden als constructieve bouwmaterialen die uitkomst bieden aan architectonische vraagstukken. Om haar praktijk te verbreden en te herpositioneren gaat Groenewegen een coachings- en begeleidingstraject aan. Binnen het coachingstraject worden onder meer een nieuwe strategie, visuele identiteit en verschillende on- en offline presentaties ontwikkeld. Daarbij gaat het voornamelijk om het benadrukken van de potentie van nieuwe materialen en deze onder de aandacht te brengen bij de juiste partijen. Daarnaast is Groenewegen voornemens nieuwe netwerken aan zich te binden.

website

electricco.co