<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Daniel de Bruin

Daniel de Bruin

€ 7.500

Daniel de Bruin maakt interdisciplinaire werken in de vorm van prototypische machines en apparaten die de impact van automatisering op ons leven en onze leefomgeving bevragen en uitdagen. Interactie, beweging en mechaniek zijn pijlers in de projecten waar hij sinds zijn afstuderen in 2014 aan werkte. In de afgelopen jaren heeft Daniel de Bruin zich ontwikkeld in het vinden van zijn eigen artistieke stem en het bepalen van zijn positie in het werkveld. Het combineren van zijn artistieke ontwikkeling met het draaiende houden van een groeiende onderneming, blijkt een uitdaging. Met het professionaliseringstraject wil Daniel de Bruin tot een strategisch plan komen voor de korte en lange termijn. Hierbij schakelt hij de hulp in van twee coaches met verschillende expertise. Ries Meertens is gespecialiseerd in bedrijfsvoering, strategie en financiën en biedt hem coaching bij het versterken van de zakelijke component van het bedrijf. Kunstenaar en onderwijzer Marcel van Kan gaat hem inhoudelijk kritisch bevragen over zijn werk en de samenwerkingen die hij aangaat. Hiermee wil Daniel de Bruin focus bewaren en stilstaan bij wat hij bijdraagt aan de maatschappij en het artistieke werkveld.

website

danieldebruin.com