<
toekenningen

Professionalisering Dingeman Deijs Architects

€ 7.500

Ontwerp- en onderzoeksbureau Dingeman Deijs Architects werkt op het snijvlak van architectuur en landschap. Het bureau is in 2009 opgericht, midden in een financiële crisis. De ontwikkeling van het bureau kende daardoor pieken en dalen. Ook de covid-19-crisis heeft invloed op de werkvoorraad. De afgelopen jaren heeft het bureau veel ervaring opgebouwd met ontwerpend onderzoek. Hierbij is het in veel gevallen afhankelijk van subsidies. Het is daarnaast niet vanzelfsprekend dat de door onderzoek opgeleverde ontwerpinterventies/ideeën ook tot uitvoering leiden. Opdrachtgevers hebben aandacht voor het benoemen van opgaven en mogelijke oplossingsrichtingen, maar realisatie gaat dikwijls een stap te ver. In de voorbeelden waar dit wel lukte zijn dit lange processen van vele jaren. Hierdoor groeit het aantal uitgevoerde projecten in het portfolio van Dingeman Deijs Architects nauwelijks. De projecten die wel zijn uitgevoerd zijn kleinschalig, zoals bruggen, kunstobjecten en pleinen. Daarom heeft het bureau de wens om een project uit te voeren op een hoger schaalniveau. Grotere projecten kunnen bovendien voor meer continuïteit zorgen. Het doel is dan ook om middels de subsidie een onderscheidende strategie te ontwikkelen en de inhoudelijke focus van het bureau aan te scherpen om tot een toekomstbestendige praktijk in co/post-covid-19-tijd te komen. Er is aandacht om het ondernemerschap meer te ontwikkelen, om zo te komen tot een succesvol en duurzame businesscase voor het bureau. Hiervoor wordt de expertise betrokken van architect Machiel Spaan en businesscoach Ries Meertens.

website

www.dingemandeijs.nl