<
toekenningen

Professionalisering FIBER

Stichting FIBER

€ 11.040

FIBER is een festival en platform dat opereert op het snijvlak van digitale cultuur, audiovisuele kunst, creative coding en experimentele elektronische muziek. Sinds de oprichting van de organisatie in 2010 heeft FIBER zich doorlopend ingezet voor vernieuwende makers, door hun werk aan een zo groot mogelijk publiek te tonen. Dit gebeurt momenteel binnen het ​FIBER Festival,​ losse events en binnen de programmering van binnen- en buitenlandse partner festivals. FIBER ziet een noodzaak van professionalisering op het focuspunt: Communicatie- en presentatie- strategie met oog voor diversiteit en inclusiviteit. Een investering op dit vlak zal een verdere groei van de organisatie mogelijk maken en hiermee een groot effect hebben op de verdere ontwikkeling van het publieksbereik, de impact van de bestaande activiteiten (festival en events) en de zicht-/vindbaarheid van bedrijfsfuncties voor het aangaan van nieuwe partnerships. FIBER richt zich specifiek op één focuspunt. Hiermee ziet het platform de mogelijkheid om een essentiële impuls te geven aan het rendement van de activiteiten en het vergroten van het publieksbereik. FIBER werkt met meerdere adviseurs – zoals Sandra van Beers en Meike Le Coultre – voor feedback en advies. En zal tijdens de gehele werkperiode een proces ingaan met een gespecialiseerde adviseur voor een langer ontwikkelingstraject

website

www.fiber-space.nl