<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Fillip Studios

Fillip Studios

€ 7.500

Sinds 2018 werken Roos Meerman en Tom Kortbeek onder de naam Fillip Studios vanuit eigen initiatief en in opdracht aan artistieke projecten, interdisciplinaire educatieve programma's en meetups. In hun werk gebruiken zij hun artistieke en ontwerpende kwaliteiten en manier van denken om de digitale mogelijkheden van de hightech digitale wereld te verbinden aan analoge zintuigen. Door stappen te zetten in de professionalisering van de marketing en communicatie van Fillip Studios willen Meerman en Kortbeek hun naamsbekendheid bij specifieke doelgroepen vergroten en hun werkproces verbeteren. Het plan wordt uitgewerkt aan de hand van de presentatie van nieuw werk in de musea Trapholt (Kolding, Denemarken) en Kröller-Müller in 2020 en bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt de positionering van Fillip Studios en de personal branding van Meerman en Kortbeek aangescherpt. Daarnaast gaan ze de exposities vastleggen en deze content gebruiken voor een communicatiecampagne gericht op journalisten, curatoren en meet-up programmeurs. Hierbij betrekken ze Victor Knaap en Ella Hueting om het acquisitieproces, de projectfasering en hun samenwerking te optimaliseren.

website

fillipstudios.com