<
toekenningen

Professionalisering Future life forms

Het doel voor Future Life Forms is om balans aan te brengen in artistiek onderzoekend werk en samenwerkingen in opdracht voor andere partijen. Future Life Forms identificeert een gebrek aan een duidelijke rode draad in hun werkzaamheden, waardoor andere partijen niet weten waarvoor zij bij Future Life Forms terecht kunnen. Aan de hand van veldverkenning, trainingen en experiment met partners (Prof. dr. Guid Oei, Ajla Steinvag, Mediamatic, en Sylvia Markus) gaat ze deze ideale balans onderzoeken en vormgeven. Het beoogde effect is dat Future Life Forms visueel herkenbaar wordt als een onderzoekend en vormgevende samenwerkingspartij binnen healthcare innovaties door middel van een eigen uitgesproken stijl.