<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Gabey Tjon a Tham

Gabey Tjon a Tham

€ 7.500

Gabey Tjon a Tham ontwerpt zintuiglijke installaties die door middel van bewegende machines, licht en geluid ruimtes transformeren en inspelen op de beleving van de waarnemer. De afgelopen zeven jaar heeft ze aan uiteenlopende projecten gewerkt op het grensgebied van kunst, ontwerp en technologie. Nu is het volgens haar van belang om de zakelijke kant van haar praktijk te verstevigen zodat er meer ruimte ontstaat voor artistieke verdieping en het ondernemen van grootschalige producties binnen brede samenwerkingen. Zij heeft hiervoor een professionaliseringstraject opgesteld waarbij ze aan de hand van gesprekken en begeleiding van een aantal ervaringsdeskundigen, waaronder design strategist Agency Agency, producer Siuli Ko en architect Luisa Calabrese, een langetermijnstrategie ontwikkelt. Hiermee beoogt ze het financiële model te verbeteren, een organisatiestructuur op te bouwen en het (internationale) netwerk uit te breiden. Dat moet uiteindelijk leiden tot een scherpere positionering en grotere zichtbaarheid bij een nieuw publiek.

website

www.gabeytjonatham.com