<
toekenningen

Professionalisering Hakijk

Hakijk heeft als doel om hun studio meer richting ontwerpwerkzaamheden in de (semi) openbare ruimte te ontwikkelen. Met de subsidie zal een strategisch plan worden ontwikkeld om de zichtbaarheid bij architectenbureaus en ontwikkelaars te vergroten. Hiervoor zullen drie adviseurs worden ingeschakeld die werkzaam zijn in de werkvelden bouw, ontwikkeling, kunst en cultuur. Naast horizonverbreding, praktijkverdieping en het in contact treden met architecten en ontwikkelaars, zullen onder andere ook letterontwerpers, illustratoren, fotografen en kunstenaars een podium kunnen krijgen bij grotere projecten en deelgenoot worden in de nieuw opgedane kennis.