<
toekenningen

Professionalisering Ink

€ 7.500

Ink is een strategisch ontwerpbureau voor de publieke sector met als doel het creëren van meer positieve sociale impact. Om in de toekomst innovatie in het publieke domein te versterken, is het nodig dat er vaker vanuit een heldere innovatiestrategie wordt gewerkt. Bij het ontwikkelen van een visie in opdracht voor één publieke stakeholder merkt Ink dat de visie en inzichten vaak relevant zijn voor meerdere stakeholders in het domein, maar deze doorgaans te weinig worden gedeeld. Vanwege covid-19 wordt dit extra bemoeilijkt door het ontbreken van fysieke grootschalige congressen. Daarom wordt met advies van diverse innovatieve domeinexperts, namelijk Sanne Goedhart (CJG Rijnmond), Wico Mulder (NCJ en Missie Mentaal), Roeland van Geuns (HvA), Jeroen Legerstee (Erasmus MC) en commerciële strategisch ontwerpers (Jeroen van Erp) onderzocht hoe Ink zijn innovatiestrategieën kan communiceren aan het publieke domein, en zo als collectief te innoveren en te voorkomen dat organisaties binnen één sociaal domein ieder individueel steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden.

website

www.ink.team